Nobuyoshi Araki

Nobuyoshi Araki: Untitled (1997)
Nobuyoshi Araki: Untitled (Kaori, 2004)